PRIVACYREGLEMENT

Uitgebreide informatie van leerwindsurfen.nl, leersup.nl en leerwingen.nl dat wordt vertegenwoordigd door Noord-Holland Windsurfing

Noord-Holland Windsurfing hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. In dit Privacyreglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Om u zo goed mogelijk les te kunnen geven, vragen wij bij inschrijving voor een les of cursus altijd om ons enkele gegevens te verstrekken. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cursist.

PERSOONSGEGEVENS

Noord-Holland Windsurfing houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacyreglement.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • U het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de ons verzoeken deze te wijzigen.
 • Indien u van mening bent dat de Noord-Holland Windsurfing niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling kenbaar maken.

REGISTRATIE VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens van cursisten worden door Noord-Holland Windsurfing geregistreerd ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Veilgheid. Is de deelnemer oud genoeg, beschikt hij of zei over zwemdiploma’s.
 • Communicatie over de lessen
 • Om in geval van een noodsituatie adequaat te kunnen handelen. 
 • Om inzicht te krijgen in hoe mensen bij ons terecht komen zodat wij onze PR daar op kunnen aanpassen

WELKE GEGEVENS VRAGEN WIJ AAN U?

Voor de bovenstaande doelstelling(en) moet Noord-Holland Windsurfing de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer deelnemer
 • Telefoonnummer contact personen
 • E-mail adres
 • Zwemdiploma’s
 • Hoe heeft bent u bij ons terecht gekomen
 • Heeft u eigen materiaal
 • Welke maat pak heeft u
 • Hoeveel SUP ervaring heeft u

Uw persoonsgegevens worden door Noord-Holland Windsurfing opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende 1 jaar online in onze database.
 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna voor maximaal 15 jaar op de computer

FOTO’S EN SOCIAL MEDIA

Wij zullen geen foto’s publiceren waarop de cursist herkenbaar in beeld wordt gebracht zonder toestemming (van ouder of voogd).

ONLINE INSCHRIJVEN

Via de websites van Leerwindsurfen en Leersup kunt u ook online inschrijven. Uw gegevens komen zo in een online database.

NIEUWSBRIEF

Als u per mail informatie opvraagt, voegen wij uw mail adres toe aan onze mailing lijst. U kunt zich hier ten alle tijde voor uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief.

HET INKAART BRENGEN VAN WEBSITEBEZOEK

Noord-Holland Windsurfing gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

BEVEILIGING

Noord-Holland Windsurfing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

HEEFT U NOG VRAGEN?

Wij van Noord-Holland Windsurfing zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacyreglement nog vragen heeft hierover dan kunt u via de contactgegevens onder aan dit document contact met ons opnemen.

GEGEVENS VAN Noord-Holland Windsurfing

 • Bedrijfsnaam: Noord-Holland Windsurfing
 • Eigenaar: Niek van der Linde
 • Post adres: Frans Zeilemakerstraat 82, 1827PH, Alkmaar
 • Telefoonnummer: 06-45552032
 • Mail adres: info@leerwindsurfen.nl
 • Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 37109141

Datum opmaak privacyreglement: 25 mei 2018

Scroll naar boven