puntgolven

Puntgolven

Als je recent met een zuidwesten wind op het Lutjestrand hebt gewindsurft.. dan weet je het.. De golven voor de steiger van het zwembassin zijn levensgevaarlijk. Door de terugslag van de windgolfjes komen de golven voor de steiger ineens van twee kanten. De toppen van deze ‘puntgolven’ zijn hoger, de dalen zijn dieper en ze zijn onvoorspelbaar. Deze terugslag loopt tot de helft van het meer. En hoe meer wind.. hoe meer last je er van hebt. Er is het laatst jaar heel wat gevloekt en getierd door de windsurfers.. maar er is uitzicht op verbetering.

Donderdag 13 juli heeft de gemeenteraad van Hollands Kroon de aanvraag voor budget voor de golfbreker bij het Lutjestrand goedgekeurd.

Dat is natuurlijk super mooi nieuws!

Even een chronologische weergaven vanaf het begin

Begin 2019 zijn er verschillende bijeenkomsten geweest, georganiseerd door de gemeente Hollands Kroon. Er was een flinke pot subsidie die de gemeente kon gebruiken om het Lutjestrand en het Amstelmeer nog beter en mooier te maken voor de watersporters en strandliefhebbers.

Uiteindelijk is er gekozen voor een zwembadbassin om zo een blauwalg vrije zwemlocatie te creëren. Dit gecombineerd met een steiger om bootjes af te kunnen meren en op het strand, speeltoestellen voor kinderen.

Toen een jaar later de tekeningen van het plan verschenen, zagen wij als windsurfers direct 1 probleem. De verticale wand zou voor een terugkaatsing van de golven zorgen waardoor er gevaarlijke puntgolven zouden ontstaan. Na een mail aan de gemeente kreeg ik onderstaanden (geruststellende) reactie.

Mail gemeente

Een heel mooi plan natuurlijk, wat de omgeving een flinke upgrade zou geven. Er was toegezegd dat het probleem van de golfreflectie opgelost zou worden, dus dan is het niet nodig om bezwaar aan te tekenen. Toch…?

Tijdens de aanleg van het bassin heb ik veelvuldig contact gehad met de aannemer en de gemeente. Elke keer werd er gezegd dat het allemaal goed zou komen met de stenen. Ook toen we zagen dat de stenen per schip werden afgevoerd werd ons verzekerd dat er nog genoeg over zouden blijven. Vervolgens zag ik dat de steigerdelen op de damwand werden geschroefd. Hierdoor ging ik mij afvragen hoe ze de stenen er dan onder zouden brengen. En toen bleek dat ze de stenen er helemaal niet meer onder gingen doen!

Het bassin was af en met zuidelijke en westelijke wind hadden de surfers heel veel last van de golfreflectie van de steiger. Er volgden heel veel mails, appjes en overleggen met de gemeente. Er is een net onder de steiger gehangen en later is er een dubbel net onder gehangen.. maar niets hielp.. Nog meer mails en overleg en uiteindelijk is het plan ingediend om er een ‘golfbreker’ van stortstenen voor te leggen.

Dam
Dit is het idee..

En nu is er dus (eindelijk) geld uitgetrokken om het probleem op te lossen. Het idee is:

 • Een dam van stortstenen om te voorkomen dat hoge golven tegen de damwand van de steiger knallen.
 • Een stortstenen dam die het liefst tot voor ‘de woonboot’ loopt, om ook daar de puntgolven weg te nemen.
 • De dam zal in het ondiepe stuk voor de steiger worden gelegd, zodat bootjes nog steeds aan de steiger kunnen aanmeren.
 • Een rechte dam, zodat de kans het kleinst is dat er alg en troep achter de stenen dam blijft hangen.
 • De dam moet gemarkeerd worden met duidelijke bakens.

De dam zal er niet volgende maand liggen. Het traject dat is uitgestippeld door de gemeente:

 • Gezamenlijk plaatsbepaling van de golfbreker.
 • Ontwerptekening laten maken.
 • Subsidieaanvraag indienen provincie en tegelijkertijd vergunning aanvragen bij Rijkswaterstaat, Hhnk, Provincie en Gemeente.
 • Indien verzocht door vergunningverleners aanvullende onderzoeken en vereisten voor de vergunning aanleveren.
 • Na vergunningverlening definitieve offerte opstellen.
 • Uitvoering van de werkzaamheden.
 • Oplevering

Er is de laatste twee jaar op dit gebied heel veel beloofd door de gemeente… maar niet nagekomen. Maar nu ziet het er dan toch goed uit!

Ik wil graag alle mensen die het probleem bij de gemeente hebben aangegeven bedanken. Als er niemand wat zegt… is er ook geen probleem

En in het bijzonder wil ik Romy-Anne Reenders van Strandthuys Lutje en Jeroen Labots names WSV Lutje bedanken voor de veeeeeeeeele hulp!!!!!!

To be continued..

**Update 24 April 2024**

De golfbreker ligt er (voorlopig) nog niet, maar het gaat de goede kant op! Uiteindelijk heeft de gemeente €150.000,- gereserveerd voor de golfbreker en daarbij nog €50.000,- aan subsidie van de provincie gekregen. Dat zou genoeg moeten zijn voor de aanleg van de golfbreker over de volle lengte van de steiger. Het hart van de golfbreker komt dan op 30m van de steiger zodat bootjes de ruimte hebben om elkaar te passeren en aan te meren. Het enige detail is dat in dit bedrag ook alle kosten voor vergunning en (milieu) onderzoek zit. Het goede nieuws is dat deze kosten tot nu toe mee vallen. En ook alle vergunningen (HHNK, Gemeente, Rijkswaterstaat en Provincie) zijn bijna binnen. Voor de zomer starten met de aanleg gaat niet meer lukken.. maar het zou zo maar eens kunnen dat er na de zomer gestart kan worden!

Scroll naar boven